SuomiEnglantiVenäjäSaksa

Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys


TAVOITTEET (1. vaihe 2021)

Vesankoski (kuva: Petri Haapala)
Vesankoski (kuva: Petri Haapala)


Pitkän tähtäimen tavoitteet:

 

VAIHE 1 (2021), toteuttaja: Kiiminkijoki ry, rahoitus: Ympäristöministeriö/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

1. Jolosjoen kuormitusselvitys 1.5.-10.11.2021

- Jolosjoen sivupurojen vedenlaadun selvitys näytteidenotto noin 10 pisteestä v. 2021 neljä kertaa eri virtaama-aikoina.

- Edellisen pohjalta kohdennetut toimenpide-ehdotukset ensisijaisista kuormitusta vähentävistä toimista. Taustalla on tulevien kalataloudellisten kunnostusten menestyminen.

2. Jolosjoen kunnostustarveselvityksessä ehdotettujen toimenpiteiden valmisteleminen yhteistyössä kalatalousalueen, kalastuskuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELYn kanssa. Aloituskokous keväällä 2021.

3. Tiedotus ja yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa: Maanomistajien ja jokivarren asukkaiden asenteiden ja talkoohalukkuuden selvittäminen mahdollisissa kunnostuskohteissa. Tiedotustilaisuuden järjestäminen asukkaille lokakuussa 2021, myös kalastuskunnat, jakokunnat, metsänomistajat mukaan.
Mahdolliseen vesistökunnostuskoulutukseen osallistuminen.

4. Metsäkeskuksen ja metsänomistajien tiedottaminen hankkeesta. Mahdolliset yhteiset maastokäynnit. Syksy 2021.

5. Jolosjoen valuma-alueen kunnostushankkeen valmisteleminen: ensimmäiset toimenpide-ehdotukset, kunnostussuunnitelman tarjouspyynnöt. Loppusyksy 2021.

 

VAIHE 2 (2021-23)

-    Jolosjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman laatiminen (2021)