SuomiEnglantiVenäjäSaksa

Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys


TAVOITTEET (1. vaihe 2021)

Vesankoski (kuva: Petri Haapala)
Vesankoski (kuva: Petri Haapala)


Pitkän tähtäimen tavoitteet:


VAIHE 1

Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys ja Jolosjoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma 2021

- toteuttajat: Kiiminkijoki ry ja Kiiminkijoen kalatalousalue 
- rahoitus: Ympäristöministeriö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus

1. Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys 1.5.-10.11.2021, raportti luettavissa täällä. Ja vesinäytteiden tuloksiin pääset tästä.

- Jolosjoen sivupurojen vedenlaadun selvitys näytteidenotto 10 pisteestä v. 2021 neljä kertaa eri virtaama-aikoina. Kohteet kartalla.

2. Tiedotus ja yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa: Maanomistajien ja jokivarren asukkaiden asenteiden ja talkoohalukkuuden selvittäminen mahdollisissa kunnostuskohteissa. Tiedotustilaisuuden järjestäminen asukkaille. Lokakuu 2021.

3. Metsäkeskuksen ja metsänomistajien tiedottaminen hankkeesta. Mahdolliset yhteiset maastokäynnit. Syksy 2021.

4. Jolosjoen valuma-alueen kunnostushankkeen valmisteleminen: ensimmäiset toimenpide-ehdotukset, kunnostussuunnitelman tarjouspyynnöt. Kohdennetut toimenpide-ehdotukset ensisijaisista kuormitusta vähentävistä toimista. Loppusyksy 2021.

5. Jolosjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman laatiminen. Kesä 2021. (Kiiminkijoen kalatalousalue ja Juha Rouvinen)


VAIHE 2 

1. Jolosjärven hoito ja kunnostus -hanke 2022-23
- toteuttajat: Ylikiimingin kalastuskunta, Joloksen Erä, Kosteikkomaailma 
- rahoitus: Ympäristöministeriön Helmi-ohjelma, Ylikiimingin kalastuskunta, Kiiminkijoen kalatalousalue, Kiiminkijoki ry

2. Kalataloudelliset kunnostukset Jolosjoella (Kiiminkijoen kalatalousalue)

3. Vesiensuojelukosteikkojen suunnittelu ja toteutus Jolosjärven alapuolelle (Metsäkeskus)