SuomiEnglantiVenäjäSaksa

Kalastuslupa Kiiminkijoelle

Kiiminkijoella on käytössä yhteisviehelupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuomassa Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävältä sillalta ylöspäin Puolangan Kivarinjärveen asti, yhteensä noin 170 km:n matkalla.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Alle 15-vuotias ei tarvitse kalastuslupia.

Lupien hinnat:

Yhteydenotot: Juha Lindström, puh. 040 5158 344

Rajoitukset:

Saaliskiintiö: 1 lohi tai rasvaeväleikattu taimen/kalastusvuorokausi.

Rauhoitukset Kiiminkijoessa ja sivu-uomissa:

Lohi, taimen ja siika on rauhoitettu kalastukselta 1.9. - 30.11 välisen ajan. Verkolla lohta ja taimenta ei saa pyytää lainkaan.

Mato-ongella onkiminen, pilkkiminen, ja kalastus harrilaudalla on kielletty kaikissa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Kiiminkijoen valuma-alueen kaikki joet ovat vaelluskalavesistöjä, joten kyseisten jokien koski- ja virta-alueilla on kyseiset kalastusmuodot kielletty.

Harjus on rauhoitettu kalastukselta 1.4- 31.5. välisen ajan.

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 53 §:n nojalla päättänyt kieltää rasvaevällisten taimenten saaliiksi ottamisen Kiiminkijoen vesistöalueella. Päätös koskee kaikkia rasvaeväleikkaamattomia taimenia Kiiminkijoen vesistöalueella, pois lukien taimenet, jotka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä (Kalastusasetus 1360/2015, 1§). Päätös astuu voimaan 1.1.2024 ja on voimassa 31.12.2026 saakka. Ainoat purot Kiiminkijoen vesistössä, joihin ei ole vaellusyhteyttä merestä ovat Hepoköngään yläpuoliset vesistöt Puolangalla.

Kalalajit:

Merilohi, meritaimen, harjus, siika, hauki, ahven, kuha 

Kalojen alamitat:

Merilohi 60 cm
Meritaimen Rauhoitettu, ei saa ottaa saaliiksi.
Meritaimen 50 cm, rasvaevä leikattu
Harjus 35 cm
Kuha 42 cm

 

Kalastusluvan Kiiminkijoen alueelle voit tilata sähköisesti osoitteesta www.kalapaikka.net tai ostaa suoraan luvanmyyjiltä.