SuomiEnglantiVenäjäSaksa

YLEISTÄ KIIMINKIJOESTA

Kiiminkijoki sopii Sinulle, joka olet kiinnostunut retkimelonnasta, kalastuksesta ja yleensä luonnossa liikkumisesta. Kiiminkijoki on kaunis, monimuotoinen ja luonnoltaan rikas joki. Se on turvallinen, helposti saavutettava kohde kattavine virkistyspaikkaverkostoineen ja monipuolisine matkailupalveluineen.

Joen latvavedet saavat juurensa Puolangan vaaramaisemista joissa matkailija voi tutustua Suomen korkeimman luonnonvaraiseen vesiputouksen Hepokönkääseen tai vaikkapa Hiihtokeskus Paljakan tarjontaan. Joen maisemat vaihtelevat erämaisesta osuudesta pohjalaiseen maalaismaisemaan. Matkan varrella on koskia ja suvantoja niin kalastukseen, melontaan tai vain ulkona viihtymiseen. 


Kiiminkijoki ry:n toimintaa 

Kiiminkijoki ry on jokivarren kuntien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tehdä Kiiminkijokea ja sen ympäristöä tunnetuksi virkistys- ja matkailualueena kotimaassa ja ulkomailla sekä pyrkiä edistämään matkailuelinkeinon, luonnon virkistyskäytön ja jokivarsiseudun ja vesistön luonnontaloudellista kehittämistä jäsenkuntien alueella.

Kiiminkijoki ry antaa Kiiminkijokeen liittyvistä kysymyksistä lausuntoja, tekee esityksiä viranomaisille ja yhteisöille sekä on yhteistyössä alueen viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Yhdistys ylläpitää Kiiminkijoen www-, facebook- ja nettikarttasivuja.

Tänä päivänä Kiiminkijoki ry:n jäseniä ovat Oulun kaupunki, Utajärven ja Puolangan kunnat sekä jokivarren yrityksiä, kyläyhdistyksiä ja kalastuskuntia. Yhdistys toimii Kiiminkijoen valuma-alueen sosiaalisena, kulttuurisena ja elinkeinollisena yhdyssiteenä kuntien, kylien ja suuralueiden matkailu- ja kehittämisasioissa.

Toimintakertomus 2023

Toimintasuunnitelma 2024


Yhteystiedot

Kiiminkijoki ry, Harjutie 18, 91300 Ylikiiminki
info(at)kiiminkijoki.fi


Kiiminkijoki ry:n hallitus 2024

Puheenjohtaja

Pentti Marttila-Tornio
puh. 0400 363 222
ylikiimingin.kalastuskunta(at)gmail.com

Hallituksen jäsenet

Pasi Haapakangas
haapakangas.pasi(at)mail.suomi.net

Kimmo Kallio
kimmo.kallio(at)samantta.fi

Kari Kaleva
karikaleva1(at)gmail.com

Heikki Kanniainen
heikki.kanniainen(at)puolanka.fi

Markku Koistinen
markku.koistinen(at)windowslive.com

Eeva-Maria Parkkinen
eeva-maria.parkkinen(at)ouka.fi

Eero Pirttikoski
eero.pirttikoski(at)utajarvi.fi

Veijo Väänänen
patakunkku10(at)gmail.com

Sihteeri

Olli Haanpää
puh. 050 401 5502
olli(at)kiiminkijoki.fi
 

Kiiminkijoen taukopaikat ja opasteet kuntoon 


Kiiminkijoella pyöri 2019-20 Oulun Seudun Leaderin rahoittamana kehittämis- ja investointihankkeet, joiden tuloksena joen taukopaikkaverkostoa on kunnostettu useissa kohteissa. Kehittämishankkeessa 2019 on tehty Kiiminkijoen alueesta nettiin digitaalinen kartta, jota voi selata myös mobiililaitteilla. Se löytyy täältä.

Investointihankkeessa 2020 on tehty taukopaikkojen kunnostuksia kyläseurojen ja maanomistajien toimesta Leaderin, Kiiminkijoki ry:n ja Kiiminkijoen kalatalousalueen varoilla. Hankkeen lisäksi muutamilla taukopaikoilla ovat muutkin toimijat tehneet korjauksia. Seuraavassa kunnostettuja kohteita (suluissa maksaja ja toteuttaja).

- Puolangan Kivarinjärven laavu: nuotiopaikka, polut, puucee, pukukoppi (Leader-hanke, HH-työt),
- Kurimonkosken laavu: laiturin purku, siltojen kunnostus, polkujen ja veneluiskan raivaus (Metsähallitus)
- Juorkunan Määtänvirran (Hiltulan) kota: tulisija, ovet, puucee, maisemointi (Leader-hanke, Juorkunan kyläseura)
- Juorkunan Myllykosken Myllykota: tulisija ja piippu (Kiiminkijoki ry, Jouni Hiltunen)
- Utajärven Jokikylän Nivankosken kota: kodan ja laavun korotus, tulisija, nuotiopaikka (Leader-hanke, Antti Koistinen)
- Ylikiimingin Inninkosken laavu: nuotiopaikka, pöytäkatos, ilmoitustaulu (Oulun kaupunki, Ylikiimingin 4H)
- Alavuoton Merilän Alakosken laavu (uusi taukopaikka Myllykosken tilalle): tie, parkkipaikka (Oulun kaupunki)
  ilmoitustaulu ja laavu (siirretty jo 2019), puucee, puuvaja, veneluiska, kävelysilta saareen (Leader-hanke, Alavuoton kyläyhdistys)
- Ylikiimingin Jokikokonkoski: nuotiopaikan ja ilmoitustaulun kunnostus, veneenlaskupaikan sorastus (Jokikokon kylätoimikunta)
- Ylikiimingin Juopulinkoski: ilmoitustaulun uusiminen (Leader-hanke, Reino Hiltunen)
- Haukiputaan Iso-Miehikkä: laavun katon uusiminen, pöytä ja penkit (Siikaputaan asukasyhdistys)

Vuonna 2020 Leader-hankkeen ja ahkeran talkooväen toimesta pystytettiin uudet kalastuspaikkaopasteet maanteiden varsille kahdeksaan kohteeseen. Samoin laitettiin jokiretkeilijötä palvelevat jokitörmällä taukopaikoille opastavat rantautumismerkit 15 kohteeseen. Kaikissa paikoissa ei pystytty tulvan ja jäiden särkemisvaaran takia laittamaan rantautumismerkkiä parhaalle mahdolliselle paikalle, silloin tärkeimpänä kriteerinä oli riittävän pitkä näkyvyys joelle. Puiset rantautumismerkit tehtiin Ylikiimingin asukastuvan puutyöpaja Waaterissa.