SuomiEnglantiVenäjäSaksa

Jolosjoki ja Jolosjärvi


Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys 2021

- toteuttaja: Kiiminkijoki ry, yhteistyössä Osuuskunta Latvasilmun kanssa
- rahoitus: Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kiiminkijoen kalatalousalue, Kiiminkijoki ry, Ylikiimingin kalastuskunta, Kiimingin kalastuskunta, Kiimingin jakokunta
 

Tavoitteet

Vesankoski (kuva: Petri Haapala)
Vesankoski (kuva: Petri Haapala)

Päämäärät

VAIHE 1

Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys

1. Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys 1.5.-10.11.2021 (Kiiminkijoki ry ja Pekka Majuri). Raportti luettavissa täällä.
- Jolosjoen sivupurojen vedenlaadun selvitys näytteidenotto 10 pisteestä v. 2021 neljä kertaa eri virtaama-aikoina. Kohteet kartalla.
- Vesinäytteiden tuloksiin pääset tästä.

2. Tiedotus ja yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa: Maanomistajien ja jokivarren asukkaiden talkoohalukkuuden selvittäminen mahdollisissa kunnostuskohteissa.
- Tiedotustilaisuus asukkaille Hannuksen koululla 4.10.2021.

3. Metsäkeskuksen ja maanomistajien tiedottaminen hankkeesta ja maastokäynnit. Syksy 2021.

4. Jolosjoen valuma-alueen kunnostushankkeen valmisteleminen: ensimmäiset toimenpide-ehdotukset, kunnostussuunnitelman tarjouspyynnöt. Kohdennetut toimenpide-ehdotukset ensisijaisista kuormitusta vähentävistä toimista. Loppusyksy 2021.

Jolosjoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma 2021
- Jolosjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman laatiminen. Kesä 2021. Rahoitus: Kiiminkijoen kalatalousalue/Lapin ELY-keskus; Toteuttaja: Juha Rouvinen.


VAIHE 2 

1. Jolosjärven hoito ja kunnostus -hanke 2022-23
- toteuttajat: Ylikiimingin kalastuskunta, Joloksen Erä, Kiiminkijoki ry, Kosteikkomaailma
- rahoitus: Ympäristöministeriön Helmi-ohjelma, Ylikiimingin kalastuskunta, Kiiminkijoen kalatalousalue, Kiiminkijoki ry

VAIHE 3 (2023-)

1. Vesiensuojelurakenteiden toteutus Jolosjärven yläpuolelle Helmi-rahoituksella 
- Kosteikkomaailman Juha Siekkisen laatima kunnostussuunnitelma. Lue täältä.
- Jolosjärven Oraviojan valuma-alueelle vuonna 2023 toteutetut vesiensuojelurakenteet. Lue täältä.

2. Kalataloudelliset kunnostukset Jolosjoella 

3. Vesiensuojelurakenteiden suunnittelu Jolosjärven alapuolelle Jolosjoen sivupuroihin ja -ojiin